In memoriam
Mr. R.Q.M (Bob) Smits van Oyen
1928-2004

Zoals u op de pagina historie reeds kon lezen is het Bob Smits van Oyen geweest, die in de zeventiger jaren het initiatief nam om het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde te doen laten herleven.
Het gilde heeft veel aan hem te danken .
Hij nam het initiatief echter niet uit hoofde van zijn functie als burgemeester van Erp.
Hij deed dit als privé persoon; Bob was een gildeman in hart en nieren.

Op deze pagina treft u enkele foto's aan ter herinnering aan Bob Smits van Oyen. 
In leven, ere-deken van het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde uit Erp.

detail uit een overzichtfoto (zie het foto album)

1984
vl.n.r. Mevr. v. Vuuren, beschermheer Dhr. v. Vuuren
Dhr. B. Smits van Oyen

. . . overhandigd door de Koning van het gilde; Piet van Dijk
De oorkonde

. . . genietend . . .
Het echtpaar Smits van Oyen

. . . opgespeld door mevr. Verweij
De herinneringsspeld

25-jarig herlevingsjubileum 5 & 6 juli 2003
Initiator tot de herleving van het Erpse gilde, Bob Smits van Oyen,
ontving een onderscheiding n.a.v. zijn 25-jarig lidmaatschap.


persbericht
Het persbericht dat in verschillende weekbladen verscheen
(klik op het bericht om te vergroten)

foto algebeeld op de voorzijde van het bidprentje


Bob Smits van Oyen werd op 6 april 2004 met gilde-eer begraven op de begraafplaats in Orthen.