Muziek en het gilde

MUZIEK GEMAAKT DOOR HET GILDE
Bij het Erpse gilde wordt volop muziek gemaakt.
Als het gilde door de straten strekt klinkt van verre de trom en schalt de bazuin.
Tamboers en bazuinblazers krijgen wekelijks van ervaren instructeurs les.
Het uitgangspunt van muziek maken bij het gilde is altijd het plezier wat je eraan beleefd.
Of je nu een beginner bent en geen noten kunt lezen; bij het gilde heb je de mogelijkheid om dat te leren.
Ook voor de herintredende muzikant is er een plaats bij het gilde.
In groepsverband of als individueel tamboer/bazuinblazer is er de mogelijkheid om een aantal keren per jaar deel te nemen aan wedstrijden.
Het mag maar het moet niet! Het mag nogmaals vernoemd worden; het plezier in het muziek maken staat voorop.
Uiteraard is muziekbeoefening niet leeftijdgebonden.
Voor jong en oud zijn er volop mogelijkheid bij het Erpse gilde.

Is je interesse gewekt? Neem dan contact op met het gilde! Klik hierop en stuur een mail.
Je kunt ook contact opnemen met één van de leden van het gilde.
 
MUZIEK GEMAAKT VOOR HET GILDE
Tijdens bijeenkomsten van de gildebroeders en -zusters wordt ter verhoging van de feestvreugde regelmatig
gezongen. In het verre verleden werd een lied gemaakt wat tegenwoordig nog steeds wordt gezongen.
De tekst is gemaakt door Willem van den Heuvel, destijds gildebroeder bij het gilde.
 
Wij broeders van het gilde
van ons Lief Vrouwe en Sint Catrien
Wij vendelen, trommen en schieten
en ieder mag ons zien
refrein:
En schenk hem, en schenk hem
En schenk hem wederom vol ja-ja
En schenk hem, en schenk hem
En schenk hem wederom vol.
En komen wij met ons gilde
dan brengen wij de vendelgroet
Wij brengen feest en vreugde
en 't bier dat smaakt ons goed
En zijn we nu tesamen
op deze gezellige avond
We drinken nu ons potje bier
en maken veel plezier
We hebben lekker gegeten
en zijn nou allemaal heel voldaan
En morgen zien we wel verder
maar laat ons nog niet gaan
refrein, refrein, refrein
 
Jaarlijks viert het gilde op 21 november haar teerdag. Een feestdag voor het gilde waarop van oudsher "de pot wordt verteerd en oude rekeningen worden vereffend".
Tijdens het avondprogramma van de teerdag in 2010 was het Henriëtte van Amstel die een nieuw lied ten gehore bracht, geheel van eigen hand.
Wellicht was dat het begin van weer een "gouwe ouwe ".
 
In Errup zit ik bij de guld
van onze Lieve Vrouw
En Catharina nog d'r bij
dè is wor ik van hou
We zèn al lang een broederschap
van mannen lang gelee
Mar gildezusters won zo gèr
die doen vort samen mee
refrein
En ik trom en ik schiet en ik bloas en ik vendel (3x)
Nee da is ginne flauwekul
We vallen gèrre op in onze
skonne rooje jas
De sjerp de hoed un skonne veer
zo loop ik in de pas
De trommen roeren luid en samen
goan we dur de stroat
Ge kaant ons treffen soms van
'smerrgus vruug tot 'soavvus loat
Het vaandel wappert in het rond
van onze vendelier
Zelfs acrobatisch op de grond
hij vendelt mi plezier
De gildetrom van de tamboer
die hurde al van weit
Hij gift 't goeie tempo an,
en èn we aalt op tijd.
Het schieten op de wip dè zit
ons broeders in het bloed
Mar ok de gildezusters ja
die kanne di zo goed
Of mi de kruisboog schieten
ok dè is een hille kunst
Mar valt de kunningsvogel
de's de allemooiste gunst.
En hurde dan een skon bazuin
die klinkt mi zoveul smart
dan roaj d't al 't is Errup
want die bloazen uit het hart
We loaten ok de ballen zien
al mi het jeu de boel
we gooien dan hil fanatiek
en winnen zo de pool
 
Were di
Het Brabantse 'were di' wordt gezongen op een oorspronkelijk melodie  van - Emiel Hullebroeck die leefde van 1878 tot 1965.
De tekst van het lied is in de jaren dertig van de vorige eeuw geschreven door de heer A. Lathouwers, pastoor in Dinther.
De titel "were di" is een Brabantse strijdkreet en betekent zoveel als "Edel Brabant weert U"
In Erp wordt het  lied ter afsluiting van een gildemis gezongen in de plaatselijke St. Servatiuskerk.
 

Oude glorie vlecht een krans nog
Edel Brabant u ter eer;
In de lucht daar hangt de geur nog
Van uw grootheid van weleer.

Hier uw zonen, Brabant, zie!
Felle kerels were di.
Hier uw zonen, Brabant zie!
Felle kerels, were di.

Vreemde heren wilden Brabant
Dwingen met hun vreemde hand,
Maar wij gaan ons eigen wegen
Trouw aan God en Vaderland.

Hier uw zonen, Brabant, zie!
Fiere kerels, were di
Hier uw zonen, Brabant zie!
Felle kerels, were di.

Houd uw roem en houd uw ere
Houd uw vrijheid, houd uw moed,
Brabant fier 't hoofd omhoge
En vooruit vol Christi gloed.

Hier uw zonen, Brabant, zie!
Felle kerels, were di
Hier uw zonen, Brabant zie!
Felle kerels, were di.