DISCLAIMER / GEBRUIKERSVERKLARING

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.
Aan de inhoud van de site kunnen tegenover het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd.

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie neemt.

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten.

Indien u denkt dat informatie op deze internetsite onjuist is, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden bij de Webmaster.